Ulubione Ulubione
„Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego obowiązujące od 1 stycznia 2016r. eZLA i inne zmiany legislacyjne w zakresie zasiłków” PDF Drukuj
piątek, 06 grudnia 2013 11:53
Serdecznie zapraszamy na kurs
 
„Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego obowiązujące od 1 stycznia 2016r. eZLA i inne zmiany legislacyjne w zakresie zasiłków”
 
PROGRAM KURSU:
 
1.Osoby podlegające ubezpieczeniu chorobowemu:
- obowiązkowo,
- dobrowolnie.
2.Komu i w jakich przypadkach przysługują świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz wynagrodzenie chorobowe?
Przypadki, w których ubezpieczony nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku opiekuńczego.
3.Co to jest okres wyczekiwania, jakich świadczeń dotyczy, jak długo trwa, w jaki sposób ustala się okres wyczekiwania?
4.Przez jaki okres przysługują poszczególne zasiłki, ustalanie okresu zasiłkowego (zasady postępowania w razie braku kodu A).
5.Wynagrodzenie za czas choroby:
- prawo do wynagrodzenia za czas choroby,
- prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego,
- okres wypłaty wynagrodzenia chorobowego,
- brak prawa do wynagrodzenia chorobowego,
- wysokość wynagrodzenia chorobowego,
- dowody do ustalenia prawa i wypłaty wynagrodzenia chorobowego.
6.Zasiłek chorobowy:
- warunki nabycia prawa do zasiłku chorobowego,
- prawo do wynagrodzenia za czas choroby i zasiłku chorobowego na przełomie roku kalendarzowego,
- okres zasiłkowy i zasady jego liczenia, w tym w razie braku kodu A, zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego, wliczanie lub niewliczanie okresów niezdolności do okresu zasiłkowego,
- brak prawa do zasiłku chorobowego, przypadki w których okres niezdolności jest wliczany lub niewliczany do okresu wypłaty wynagrodzenia,
- wysokość zasiłku chorobowego,
- dowody do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego,
- zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich i ich kontrola.
7.Świadczenie rehabilitacyjne:
- prawo do świadczenia rehabilitacyjnego,
- zasady ubiegania się o świadczenie rehabilitacyjne,
- wysokość świadczenia rehabilitacyjnego,
- okoliczności, w których świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje, 
- dokumenty niezbędne do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego.
8.Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w przypadku, gdy niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.
9.Zasiłek macierzyński:
- urlop rodzicielski, 
- zasiłek za okres urlopu ojcowskiego,
- zasiłek za okres urlopu ojcowskiego.
10.Zasiłek opiekuńczy:
a)prawo do zasiłku opiekuńczego,
b)okres wypłaty zasiłku opiekuńczego,
c)wysokość zasiłku opiekuńczego,
d) dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku opiekuńczego.
11. Zasiłek opiekuńczy w razie pracy zmianowej rodziców, dodatkowy zasiłek opiekuńczy na nowonarodzone dziecko w okresie pobytu matki w szpitalu, zasiłek opiekuńczy dla innego członka rodziny za okres pobytu matki dziecka w szpitalu.
12. Zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń dla pracowników:
a) wynagrodzenie stanowiące podstawę wymiaru świadczeń ,
b) okresy, z którego wynagrodzenie stanowi podstawę wymiaru,
c) - zasady uwzględniania w podstawie wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy miesięczne, kwartalne i roczne,
d) ponowne ustalanie podstawy wymiaru zasiłków,
e) waloryzacja podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla celów obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego,
f) szczególne zasady ustalania podstawy wymiaru w przypadku, gdy pracownik zawarł z własnym pracodawcą umowę zlecenia,
g) składniki przysługujące do określonego terminu,
h) zmiana wymiaru czasu pracy,
i) ustalanie podstawy wymiaru po przerwie w wykonywaniu pracy,
j) najniższa podstawa wymiaru (minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2016r.) .
13. Konsultacje z wykładowcą. 
 
Termin: 15 styczeń 2016r. w godz. 10.00 - 15.00
Miejsca: Biuro CDF, ul. ks. Brzóski 17, 21-400 Łuków
Wykładowca: doświadczony wykładowca, mgr prawa, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych (12-letni staż pracy w ubezpieczeniach społecznych, teoretyczna i praktyczna znajomość tematyki zasiłkowej)
Koszt obejmuje m.in.: materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, catering
 

 
UWAGA! Każdy uczestnik może zgłosić pytanie dotyczące problematyki kursu na 7 dni przed kursem - odpowiedź uzyska podczas kursu
 
Ważne! Z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu, niezbędne będzie podanie przez uczestnika kursu następujących danych: adres, data i miejsce urodzenia oraz PESEL. W związku z tym  dane te muszą zostać podane w formularzu zgłoszeniowym.
 
Formularz zgłoszeniowy należy wysłać na numer fax 025 798 77 02
 
Osoba do kontaktu: Wioletta Gosek, tel.: (025) 798 77 02;   784 684 362
 
www.cdf.lukow.pl Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.